آسمانی باش

بوی سیب/دوازده

نای بلند شدن نداشت.
به احترام بابا
روح‌ش بلند شد ...

رقیه!

   + یلدا ; ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/یازده

علی به عباس،
فاطمه به زینب،
حسن به قاسم؛
حسین
وصیتِ همه بود ...

   + یلدا ; ۳:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/ده

. . .

سکوت کلمات!
انگار آن‌ها هم به تماشای زینب نشسته‌اند...

   + یلدا ; ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/نه

و مگر نه آن‌که گردن‌ها را باریک آفریده‌اند
تا در مقتل کربلای عشق
آسان‌تر بریده شود
ومگر نه آن‌که از پسر آدم
عهدی ازلی ستانده‌اند
که حسین را از سر خویش
بیش‌تر دوست داشته باشد*...

*سید مرتضی آوینی

   + یلدا ; ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/هشت

راه رفتن ِ اکبر را
هنوز می‌شود خوب نگاه کرد
و بازی کردن رقیه را
و شاید تبسم ِ ناگهانی طفلی را در خواب ...

   + یلدا ; ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/هفت

پیرها، پیرهن پاره کرده‌اند
و سه‌ساله...
می‌شود در کودکی پیر شد ...

   + یلدا ; ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/شش

این تلاطم وحشی
و کشتی ِ نام‌ت
پسر نوح نباشم ای کاش ...

   + یلدا ; ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/پنج

بابا کوچک شده بود
به اندازه‌ی آغوش دخترش ...

   + یلدا ; ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/چهار

دخترک زخم‌های پدر را که دید
زخم‌های خودش را فراموش کرد ...

   + یلدا ; ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/سه

با سر آمد
صدای دختر را که شنید ...

   + یلدا ; ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/دو

نیزه به دست هر روز
در این بازار مکّاره
رژه می‌رویم ... 

   + یلدا ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

بوی سیب/یک

رقیه خاتون!
حج ِ تو در کنج خرابه است
سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور* ...


*حضرت ِ حافظ 

   + یلدا ; ۳:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۳٠
comment نظرات ()

خدایا...

 

   + یلدا ; ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱۸
comment نظرات ()